Sirsa Sadbhawana Bhawan

Sirsa Sadbhawana Bhawan Gao katha vachak Mohammad Faij Khan Ko Sogat Dete hue BK Preeti BK Kavita

1

Sirsa Sadbhawana Bhawan Dr Jagmohan G ko Sogat Dete hue BK Preeti BK Kavita

2

Sirsa Sadbhawana Bhawan Dr  Uttam maheshwari ko Ishwariya Sogat dete huye BK Preeti BK Kavita

3